Freja. Freja.

Short Layered Bob Haircut Short Layered Bob Haircut

Braided twist for summer! Braided twist for summer!

long wavy bob long wavy bob